Foto AMS Copyright Dr. Julia Hu¦êmme, Ostholsteinmuseum Eutin 2